Yhdistys

Suomen Urheilumanagerit ry:n tarkoituksena on edistää urheilun parasta ja urheilijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä toimia urheilun piirissä toimivien managerien yhteydenpitoelimenä.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä suhteita kotimaisiin ja kansainvälisiin urheilujärjestöihin ja -organisaatioihin, jakamalla urheilumanagerointia koskevaa informaatiota, vaikuttamalla urheilumanagerointia koskeviin määräyksiin sekä järjestämällä keskustelu- ja koulutustilaisuuksia.

Suomen Urheilumanagerit Eettiset ohjeet (2021)

Suomen Urheilumanagerit säännöt (2021)

Vastuullisuusohjelma

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma